Operační výzkum

Autor: Doc.RNDr.Milan BERKA,CSc.
 

Operační výzkum doktorandské studium:

Lessons for English students

Informace v této publikaci jsou zveřejněny bez ohledu na jejich případnou patentovou ochranu.Jména produktů jsou použita bez záruky jejich volného použití. Autor nenese právní odpovědnost a ani žádnou jinou záruku za použití chybných údajů a z toho vyplývajících důsledků. Všechna autorská práva jsou vyhrazena. Informace, návody a příklady použité v publikaci, nemohou být dále předmětem obchodu.

Obsah publikace:

1. Teoretické základy operačního výzkumu. 2. Příklady tvorby modelů v operačním výzkumu. 3. Teorie grafů a úlohy na grafech. 4. Matematické programování  5. Teorie prognoz a prognózování

6. Teorie řízení zásob

7. Teorie her

8. Teorie hromadné obsluhy (teorie front )

9. Teorie optimálního řízení

10. Simulace a imitační modelování

11. Přílohy (programy v Javě a JavaScriptu)

12. Řešiče optimalizačních úloh a jiný software (mimo MATLAB, MAPLE ...) 13. Přehled literatury (angličtina)